Złota Barlinecka GęsiarkaSerdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu naszego zespołu. Tym razem otrzymaliśmy najważniejszą nagrodę przyznawaną w naszym mieście a mianowicie ZŁOTĄ BARLINECKĄ GĘSIARKĘ za osiągnięcia artystyczne, wkład w rozwój barlineckiej kultury oraz promocję miasta Barlinka

Radość ogromna  Serdecznie dziękujemy kapitule za docenienie pracy naszych tancerzy oraz całej kadry instruktorskiej


Wpis z kategorii: Bez kategorii