Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół „FEELING DANCE GROUP”
ul. Podwale 9
74-320 Barlinek
Nip 597 172 98 12
KRS 0000407064

Izabela Zych Prezes Zarządu
Anna Olszewska Skarbnik
Marta Kolańczyk Sekretarz Zarządu
Ewelina Wieczorek Członek
Iwona Kawecka Chmiel Członek

 

79 8355 0009 0050 7583 2000 0001 – wpłaty roczne członkowskie, dotacje itp.
wysokość składki rocznej (rok kalendarzowy) – 40 zł (rodzeństwo – razem 40zł).

 

Opłaty za zajęcia dokonuje się przelewem na konto:
Baby GBS 52 8355 0009 0050 7583 2000 0002
WOW GBS 52 8355 0009 0050 7583 2000 0002
Junior GBS 41 8355 0009 0050 7583 2000 0006
Mini GBS 25 8355 0009 0050 7583 2000 0003
Kids GBS 25 8355 0009 0050 7583 2000 0003
FUN GBS 95 8355 0009 0050 7583 2000 0004
2 GBS 14 8355 0009 0050 7583 2000 0007
1 GBS 95 8355 0009 0050 7583 2000 0004
Show GBS 84 8355 0009 0050 7583 2000 0008
Plus GBS 84 8355 0009 0050 7583 2000 0008